Blogger tarafından desteklenmektedir.
Ana Sayfa » , » 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 140.-141. Sayfa Cevapları -Lider Yayınevi-

9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 140.-141. Sayfa Cevapları -Lider Yayınevi-

Lider Yayınevi Sayfa 140
1.Yer’in iç içe katmanlardan oluştuğunu nasıl anlarız?
Bilim insanları, çeflitli yöntemlerle Yer’in iç yapısıyla ilgili bilgiler elde etmeye çalışmışlardır. Bu çalışmalar sırasında dolaylı ölçüm yöntemleri kullanılmıştır. Çünkü 6371 km yarı çapındaki Yer’in merkezine kadar inebilmek olanaksızdır. Bu nedenle yerkürenin iç kısımları hakkında sondajlardan, deprem dalgalarından, yüzeye çıkan magmanın özelliklerinden, sıcak su kaynaklarından ve çeşitli aletlerden yararlanarak inceleme yapılmaktadır. Bu incelemelere dayanılarak Yer’in kalınlıkları, sıcaklık ve yoğunlukları farklı çeşitli katmanlardan oluştuğu ortaya konmuştur. Bunlar; yer kabuğu (taşküre), manto, diş çekirdek ve iç çekirdektir
2.Paleozoikin başlıca özellikleri nelerdir?
Dünya’nın çeşitli bölgelerinde şiddetli kıvrılmalar, kıtaların bu kıvrımların eklenmesiyle büyümesi.
Türkiye’de ve daha birçok ülkede, gür bitki topluluklarının kömürleflerek karbon devrinde taş kömürü yataklarını meydana getirmesi.
Mezozoikte oluşan başlıca kıvrım dağlar hangileridir?
Marmara Bölgesi Dağlarımız : Yıldız, Koru, Işıklar, Samanlı, ve Biga Dağıdır.
Ege Bölgesi Dağlarımız : Murat Dağları ile Emir Dağlarıdır.
Akdeniz Bölgesi Dağlarımız : Akdağlar, Bey Dağlar, Katrancık, Sultan, Dedegöl, Geyik, Bolkar, Aladağlar, Tahtalı, Binboğa ve Nur Dağlarıdır.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Dağlarımız (Toroslar): Tanintanin, Hakkari, Cilo, Arasgüneyi, Palandöken, Bingöl, Mercan ve Allahuekber Dağlarıdır.
Karadeniz Bölgesi Dağlarımız : Yalnızçam, Mescit, Doğu Karadeniz dağları, Giresun, Canik, Küre, Ilgaz, Bolu ve Köroğlu Dağlarıdır.
İç Anadolu Bölgesi Dağlarımız : Sündiken, Sivrihisar, Elmalı, Deveci ve Akdağlardır
Sıkışan yer kabuğunun kıvrılması ya da kırılması neye bağlıdır?
Sıkışan tabakalar esnek bir yapıda ise kıvrılır sert bir yapıda ise kırılır.
Deprem kaç şekilde gerçekleşir? Nedenlerini belirtiniz.
 1. Çöküntü Depremler
 2. Volkanik Depremler
 3. Tektonik Depremler
Yer kabuğuna neden yük biner? Açıklayınız.
Yer kabuğu Levha denilen büyük parçalar hâlindedir. Kayaçlardan oluşan bu parçalar, yoğunluğu daha fazla olan mantonun üst kısmı üzerinde yüzer hâlde bulunur. Yer kabuğu sial ve sima olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır . Kalınlığı 50 km’yi bulan Sial, yer kabuğunun üst katmanıdır. Bu katman, çoğunlukla kıtaları oluşturur. Sima ise ince bir katmandır (4 ile 12 km) ve çoğunlukla okyanusların tabanını oluşturur.
Yer kabuğunun içindeki kızgın maddeler nereden yeryüzüne çıkar?
Yer kabuğu hareketleriyle birbirine yaklaşan levhaların çarpışma alanları ve levhaların birbirinden uzaklaşmasıyla beliren yarılma yerleri, yer kabuğunun zayıf direnç alanlarıdır. Bu nedenle levha sınırları, volkanik olayların çok olduğu bölgelerdir. Magma, bu yerler kırık ve çatlaklar boyunca yeryüzüne çıkar.
Sığ, orta derinlikte ve derin depremlerden hangisinin yıkıcı etkisi daha fazladır?
Sığ depremler, 0 ile 60 km arasında görülür. Sığ depremlerin yıkıcı etkisi daha çoktur. Türkiye’de gerçekleşen depremlerin tamamı sığ depremlerdir. Orta derinlikteki depremler, 60 km ile 300 km arasında görülür. Derin depremlerin görüldüğü derinlik ise 300 ile 700 km arasıdır. Bu depremlerin yıkıcı etkisi azdır.
Taş kömürü hangi jeolojik dönemle ilgili nasıl bir bilgi vermektedir?
Paleozikte döneminde Türkiye’de ve daha birçok ülkede, gür bitki topluluklarının kömürleşerek karbon devrinde taş kömürü yataklarını meydana getirmesi.
Mezozoik jeolojik dönemlerin en önemli olaylarını belirtiniz.
Alp kıvrımlarının hazırlık dönemi; yer kabuğunun kırıklarla parçalanarak ayrı kıtalara bölünmeye başlaması.
Jeolojik dönemlerle ilgili bilgiler nasıl elde edilmektedir?
Jeolojik zamanlar boyunca değişik ortamlarda oluşan tortul taşlar, o dönemlerde yaşamış canlıların fosillerini içerir. Bu fosiller, taşların yaşlarını belirlemede önemli rol oynar. Son yıllarda geliştirilen yöntemlerle taşların yaşları doğrudan saptanabilmektedir.
Levha tektoniği teorisi nedir? Açıklayınız.
Günümüzde yer kabuğu hareketleriyle ilgili en fazla benimsenen görüş levha tektoniği teorisidir. Kıtaların kayması teorisinin geliştirilmiş şekli olan bu teoriye göre yer kabuğu, plaka ya da levha adı verilen on iki büyük ve birçok küçük parçadan oluşmaktadır
Volkanik olaylar daha çok hangi bölgelerde görülmektedir? Neden?
Fay hatlarının bulunduğu yerlerde ve levhaların çarpıştığı yerlerde görülmektedir.
Yer kabuğunun geniş çaplı yükselmesi ya da çökmesinin nedenleri nelerdir?
Yer kabuğunun geniş çaplı yukselmesi ve çökmesinin nedeni kırılma ve kıvrılma hareketleridir.Ege bölgesinde ki horst ve grabenler buna örnek gösterilebilir.
Yer kabuğunu oluşturan levhaların birbirine yaklaşması hangi olaylara neden olur?
Fay kırıklarının oluşmasına,volkanizma olaylarına,dağ oluşum hareketlerine neden olur.
A. “iç kuvvetler oluşmazdı, dış kuvvetler oluşmazdı, deniz tabanında olduğunu kanıtlar, deniz seviyesinin yükseldiğini kanıtlar, yer kürenin iç kısımlarının yüksek sıcaklıkta olmasıdır, Güneş’ten gelen enerjidir, kırılma, kıvrılma, eski azarizelerdir, levha sınırlarıdır, mezozoikte, neozoikte, alçalmaktadır, yükselmektedir, orojenik, epirojenik, volkanik, eski arazilerde”
1. Yer’in iç kısımları tamamen soğumuş olsaydı iç kuvvetler oluşmazdı
2. Yüksek dağlarda deniz canlılarına ait fosillere rastlanması, bu yerlerin eskiden deniz tabanında olduğunu kanıtlar
3. iç kuvvetlerin oluşmasının nedeni yer kürenin iç kısımlarının yüksek sıcaklıkta olmasıdır
4. Yanlardan sıkışan tortul tabakalar esnek bir yapıdaysa kıvrılma gerçekleşir.
5. Yeryüzünde depremlerin en çok görüldüğü yerler levha sınırlarıdır
6. İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Ege Denizi kırılma oluşmuştur.
7. Eskiden buzul altında olan yerler buzullar eridiğinden hafifledi ve bu yerler günümüzde deniz seviyesinin yükseldiğini kanıtlar
8. Alp-Himalaya dağları orojenik hareketler sonucu oluşmuştur.
9. Krater, kaldera, maar, volkan konisi gibi şekillere daha çok volkanik arazilerde rastlanır.
10. İnsanlar, neozoik zamanında ortaya çıkmıştır.
 1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız.
 2. Depremin şiddeti ölçülemez. (Y)
 3. Aktif fay alanları deprem olma olasılığı fazla olan yerlerdir. (D)
 4. ilk insanlar birinci jeolojik zamanda ortaya çıktı. (Y)
 5. Sıcak su kaynaklarına daha çok eski arazilerde rastlanır. (D)
 6. Yükü artan yer kabuğu mantoya daha çok batar. (D)
 7. Yer kabuğu tek parça hâlindedir. (Y)
 8. Genç araziler aynı zamanda önemli deprem alanlarıdır. (D)
 9. Aktif volkanlara daha çok Büyük Okyanus kıyılarında rastlanır. (D)
 10. Dağlık alanlarda deprem görülmez. (Y)
 11. Yer kabuğu iç içe üç katmandan oluşmuştur. (D)
 12. Dış güçlerin ufalanmış materyalleri taşıması, taşınan bölgede yer kabuğunun hafiflemesine neden olur. (Y)
 13. Dünya haritası eskiden beri hiç değişmedi. (Y)
Coğrafya Lider Yayınevi Sayfa 141 çoktan seçmeli soruların cevapları
1)E
2)E
3)B
4)B
5)D
6)E
7)A